Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Obdarovaný:

 

Občianske združenie  POMOC ZO SRDCA

Adresa sídla: Lietavská 3032/2, 85106 Bratislava - Petržalka, Slovensko

IČO: 52535347

DIČ: 2121108781

Nie sme platcami DPH.

Telefónne číslo: +421 902 491 036

Email: pomoczosrdca@gmail.com

 

EUR Bankové spojenie:

IBAN: SK26 0900 0000 0051 6463 7465

BIC:   GIBASKBX

   

Ďakujeme, že ste zavítali na našu webovú stránku a chcete akýmkoľvek spôsobom pomôcť nášmu občianskemu združeniu.

Naše občianske združenie funguje trochu netradične. Vás, našich darcov, si veľmi vážime a vašu pomoc neberieme ako samozrejmosť. Fungujeme na princípe #doprajemti #doprajemsi. Znamená to, že aj naši darcovia sú zároveň obdarovaní. Pretože si to zaslúžite a sami na seba väčšinou zabúdate. Preto vám chceme milými maličkosťami pripomenúť, že ste skvelí.

Aby sme sa trafili do Vášho vkusu, vytvorili sme túto webovú stránku,  kde sme  darčeky nafotili a dali Vám tak možnosť vybrať si. Vytvorili sme „SRDIEČKOVO“ pre našich darcov.  

V žiadnom prípade sa nefungujeme ako e-shop. Keďže sme na vytvorenie tejto webovej stránky  použili už existujúcu platformu, na ktorej fungujú e-shopy, môžete sa u nás stretnúť s pojmami klasického e-shopu, ako napríklad:

Objednávka: slúži nám ako Váš odkaz pre nás, akú odmenu ste si vybrali za Vašu pomoc

Zákaznícky účet: v prípade, že nás podporujete pravidelne, nemusíte dookola vypisovať Vaše údaje, keď si chcete vybrať z našej ponuky

Nákupný košík: tu nájdete všetky odmeny, ktoré ste si vybrali

Cena: výška minimálneho daru pre naše OZ, za ktorú posielame vybranú odmenu. Samozrejme rešpektujeme, keď si u nás nič nevyberiete a Váš dar nám môžete poslať aj bez výberu konkrétnej odmeny.

Vypracovali sme tieto všeobecné podmienky, aby ste mali prehľad o tom, ako fungujeme a mali predstavu, kedy a ako k Vám naše poďakovania dorazia.

Zároveň robíme všetko pre to, aby sme dodržiavali všetky zásady pri spravovaní Vašich osobných  údajov.

 

 1. DAROVACIA ZMLUVA
 1. Výberom odmeny na našej webstránke https://www.pomocozosrdca.sk/ pristupujete k darovacej zmluve podľa § 628 Občianskeho zákonníka .
 2. Tým, že nám odošlete objednávku, Váš dar nie je pre Vás záväzný. Ak do 14 dní nebudú prostriedky pripísané na náš účet, odstupujete od darovacej zmluvy, ktorú ste uzatvorili zaslaním objednávky.
 3. Naše SRDIEČKOVO si nevedie skladové zásoby, preto ak sa nám stane, že Vami vybratú odmenu už nemáme, budeme Vás kontaktovať, telefonicky alebo e-mailom, ohľadom výmeny odmeny, prípadne vrátenia daru.
 1. SPÔSOB PLATBY
 1. Všetky odmeny na tejto webstránke sú rozdelené podľa výšky Vášho daru pre naše občianske združenie. Nakoľko chceme všetky Vaše finančné dary efektívne prerozdeľovať medzi naše rodiny, Váš dar je potrebné navýšiť o výšku poštovného – naše náklady na balenie a doručenie. Tieto sú uvedené v nákupnom košíku ešte pred odoslaním objednávky, kde darca vidí aj celkovú cenu daru vrátane nákladov na dodanie odmien.
 2. Darca sa môže rozhodnúť navýšiť výšku daru nad sumu uvedenú na tejto webstránke, ale je potrebné, aby pri platbe použil variabilný symbol z objednávky.
 3. Informácie o odmenách vrátane ich vlastností sú uvedené pri jednotlivých odmenách.
 4. Na webstránke https://www.pomocozosrdca.sk/ dar platíte bankovým prevodom z účtu na účet, pričom informácie o platbe Vám zašleme obratom po zaslaní Vášho výberu označeného ako objednávka.
 5. Aby sme dar správne identifikovali, je potrebné, aby ste pri úhrade použili správny variabilný symbol.
 6. Darca sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že výšku daru navýšiť.
 7. Odmeny zasielame až po pripísaní finančných prostriedkov na našom účte (zvyčajne prevedenie prostriedkov trvá deň, maximálne dva), samozrejme expedícia zásielok je s prihliadnutím na dostupnosť konkrétnej odmeny. 
 1. DORUČENIE ODMENY
 1. Vaše odmeny odosielame zvyčajne do 14 dní od pripísania daru na náš bankový účet. Keďže aktivity tohto občianskeho združenia vykonávame popri zamestnaní, nevieme sa zaviazať k skoršiemu odoslaniu. Balíčky s odmenami ale zvyčajne posielame aspoň raz do týždňa
 2. V prípade, že nás chcete stretnúť, zaškrtnite možnosť osobného odberu. Budeme Vás  e-mailom kontaktovať, že sú odmeny prichystané na adrese Lietavská 3032/2, 851 06 Bratislava Petržalka a dohodneme si dátum a čas prevzatia odmien. Touto cesto Vás chceme poprosiť, aby ste dohodnutý termín dodržali 
 3. V prípade doručenia kuriérom, postup prebieha nasledovne:  123kuriér SLOVENSKO doručuje zásielky do 2 - 4 pracovných dní od prevzatia. Mailom Vám príde od nás potvrdenie, že sme  všetko poriadne zabalili a odovzdali na doručenie. Pokiaľ nebudete darca zastihnutý, kuriérska služba sa pokúsi o ďalšie doručenie. Ak zásielka nebude prijatá ani po opätovnom skúšaní, bude vrátená odosielateľovi. 

Pre dodanie do zahraničia nás neváhajte osloviť cez náš kontaktný formulár.

 

 1. ZÁKAZNÍCKY ÚČET
 1. Na základe registrácie darcu na webstránke https://www.pomocozosrdca.sk/ môže darca pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže darca vykonávať výber odmien. Pre poskytnutie daru a výber odmien nie je potrebné sa registrovať.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri výbere odmien je darca povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je darca pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené darcom sú obdarovaným považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Darca je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Obdarovaný nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Obdarovaný môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď darca svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva.
 5. Darca berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia obdarovaného, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

  

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Všetky dojednania medzi darcom a obdarovaným sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Všetky práva k webovým stránkam Občianskeho združenia POMOC ZO SRDCA , najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží tomuto občianskemu združeniu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu obdarovaného.
 3. Obdarovaný nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku jej použitia v rozpore s jej určením. Darca nesmie pri využívaní webovej stránky používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jej prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jej alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace túto webstránku a užívať webstránku alebo jej časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jej určením či účelom.
 4. Darovacia zmluva je archivovaná obdarovaným v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 5. Znenie týchto podmienok môže obdarovaný meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia týchto podmienok.

 

Tieto podmienky sú platné od 31.10.2021 do odvolania. 

 

Späť do obchodu